Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ul. Legionów J. Piłsudskiego 7, 30-509 Kraków). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.foto-kram.pl jest prowadzony przez firmę:

FOTO-KRAM Dawid Spólnik
ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 7
30-509 Kraków
NIP: 6792154927

KONTO BANKOWE: 19 1050 1445 1000 0092 1710 1402,

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny – płatność za produkty następuje bezpośrednio przy odbiorze zamówienia (gotówką, kartą lub przedpłata na konto). Zamówienie odbierzesz w sklepie firmowym w Krakowie przy ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 7.

5. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta lub dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma czternaście dni od złożenia zamówienia.

6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. Nieopłacone zamówienie w terminie siedmiu dni kalendarzowych zostanie anulowane. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata (produkty nowe) od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego.

11. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

12. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (w ramach zwrotu, dopuszczamy maksymalną ilość 200 zdjęć jaka wystarczy aby sprawdzić aparat). Klient dokonuje zwrotu na własny koszt.

13. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

14. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

15. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin niniejszej strony. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

20. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego wykonanego w technologi HTML 5 i CSS 3 oraz  gwarantuje jego prawidłowe działanie w przeglądarkach obsługujących ten standard.

21. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu dla celów realizacji sprzedaży. Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych.

22. Serwis foto-kram.pl może używać tzw.Cookies, czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www  lub innych technologi podobnych w działaniu. Pliki „cookies” używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników, jak np. zamknięcie okienka promocji wewnętrznej, co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony foto-kram.pl